Björröd

Åt Härryda kommun utför vi projekt Björröd. Detta projekt innefattar om- och nybyggnad av delar av gator samt nya gång- och cykelvägar, nya VA-ledningar, nya diken, ny våtmark, nya dammar, el-, tele- och opto-ledningar, sanering av massor med parkslide, vägbelysning, vägskyltar samt övrig utrustning. Ombyggnaden utförs inför planerad exploatering och utbyggnad av bostäder och förskola i området

Bramark & VA

Industrivägen 37B
433 61 Sävedalen, Göteborg


Tele: 031-728 55 98

E-mail: info@bramarkova.se

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna sida samtycker du till vår cookiepolicy.

OK