Engagemang och kompetens ger kvalité

BRAMARK & VA i Göteborg AB grundades 1994 och är idag ett väletablerat mark-och anläggningsföretag med bred kompetens och lång erfarenhet.


Vi utför allt inom markentreprenad  och är verksamma i Göteborgsregionen.
Våra kunder är kommuner, byggentreprenörer, fastighetsägare och exploatörer. Vår organisation består av kunniga och engagerade medarbetare med lång erfarenhet och stort kontaktnät. Här finns många år av kunskap som är ovärderlig för att utföra arbetet på kompetent och effektivt sätt.

Vi har en klar målsättning att hålla en hög profil vad gäller kvalitet på varje enskilt projekt. En god miljöpolicy utgör en alltmer väsentlig faktor i samhällsbilden så även för oss.

Våra tjänster

Kontakta oss

Kontakt

Industrivägen 37B
433 61 Sävedalen,
Göteborg

Ingår i Infrea Koncernen

Powered by: Aveny Production